Voor- en nadelen kernenergie

Kernenergie heeft, net als iedere andere vorm van energie, voor- en nadelen. 

Voordelen

Om de klimaatdoelen te behalen, breiden we bestaande vormen van CO2-vrije energiewinning uit. We ontwikkelen nieuwe technologieën en bouwen het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas geleidelijk af. Tegelijkertijd hebben we de komende jaren te maken met een groeiende elektriciteitsvraag. Dit vraagt om een goede energiemix van bronnen die elkaar aanvullen, samen de energieleveringszekerheid kunnen garanderen én zorgen voor een stabiel en divers systeem. Kernenergie is een belangrijke aanvulling op energiebronnen die van het weer afhankelijk zijn, zoals zon en wind.

Nadelen

Radioactief afval
Daartegenover staat dat kernenergie hoogradioactief kernafval oplevert. In Nederland wordt radioactief afval bovengronds opgeslagen voor een periode van ten minste 100 jaar. Na 100 jaar opslag is een deel van het afval nog radioactief. Het afval wordt na deze periode veilig in de diepe ondergrond opgeborgen.

Grondstoffen
Voor levering van grondstoffen voor  kernenergie geldt dat Nederland afhankelijk is van het buitenland. Allereerst voor grondstoffen voor de bouw van een kerncentrale. Maar ook de grondstof uranium komt uit buitenlandse mijnen en de voorraad – hoewel nog lang niet in zicht – is eindig. Kernenergie is dus geen hernieuwbare energiebron.

Veiligheid
Tot slot kunnen de gevolgen van een ongeval groot zijn. Dit risico is zeer klein, door het hoge veiligheidsniveau en het strenge toezicht. Lees meer over veiligheid op deze pagina. 

Stabiele aanvulling op energiemix

Zonder kernenergie is er nog veel meer energie uit zon, wind, geothermie of ook waterstof nodig om fossiele brandstoffen te vervangen. Ook hebben we dan meer mogelijkheden nodig om grootschalig energie op te kunnen slaan, te transporteren én om onze energievraag flexibeler af te stemmen op het aanbod van zon- en windenergie. Of we zullen nog meer energie moeten besparen of meer energie uit het buitenland moeten afnemen. Al deze opties hebben voor- en nadelen voor bijvoorbeeld de betaalbaarheid, de ruimte die nodig is, energiezekerheid en kwaliteit van de leefomgeving.


De argumenten tegen elkaar afwegend is het kabinet van mening dat we, gezien de groei van de vraag naar elektriciteit en groene waterstof in de tweede helft van het volgende decennium, alle CO2-vrije opties nodig hebben. Kernenergie is een belangrijke stabiele aanvulling op de energiemix van de nabije toekomst.