Huidige rol van kernenergie in Nederland

De enige werkende kerncentrale voor elektriciteitsproductie in Nederland staat bij de Zeeuwse plaats Borssele. Het is eigendom van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). Deze centrale werd in 1973 in gebruik genomen. De centrale levert ongeveer 3-4% van de gebruikte elektriciteit in Nederland.

Dat is omgerekend de elektriciteit voor een flinke stad met een luchthaven, trams en treinen. Dat betekent genoeg stroom voor ruim 1 miljoen huishoudens. In de Kernenergiewet staat dat de huidige kerncentrale van Borssele nog tot en met 2033 kernenergie mag opwekken. Het kabinet heeft daarom besloten om deze kerncentrale langer open te houden.

Het aandeel kernenergie in Europa ligt veel hoger dan in Nederland: boven de dertig procent. Op wereldniveau ligt het om en nabij de vijftien procent. Met de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales in Nederland zal het aandeel kernenergie kunnen stijgen naar 9-13% in plaats van de 3-4% op dit moment.

Er zijn op dit moment (nog) geen vergunningaanvragen ingediend voor nieuwe kerncentrales voor elektriciteitsproductie in Nederland. Wel worden er voorbereidingen getroffen voor twee nieuwe kerncentrales.

Kerncentrales en kernreactoren

Een kerncentrale is een elektriciteitscentrale die warmte omzet in energie. Hiervoor worden een of meer kernreactoren gebruikt. Maar een kernreactor kun je ook voor andere doelen gebruiken. Bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, of voor het maken van medische isotopen. Dat zijn radioactieve stoffen die gebruikt worden bij de diagnose en behandeling van ziektes zoals kanker. Een kerncentrale heeft in het algemeen een groter vermogen dan een onderzoeksreactor. Vermogen wil zeggen: de totale hoeveelheid energie die als warmte vrijkomt bij de kernreactie. 

Beeld: ©Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

In Nederland zijn er op dit moment drie werkende kernreactoren. Dit zijn naast de kernreactor in Borssele:

1.    Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Met deze reactor produceert het bedrijf Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) radioactieve isotopen voor medisch gebruik. Ook doet NRG onderzoek voor overheid en bedrijfsleven. Zoals onderzoek naar de verbetering van de veiligheid van kernreactoren. De nieuwe onderzoeksreactor PALLAS gaat de HFR vervangen.
2.    Hoger Onderwijsreactor (HOR) in Delft. Dit is de onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft (RID), onderdeel van de TU Delft. Het wordt gebruikt voor onderzoek en onderwijs.