Waarom kernenergie?

Een van de ambities van het kabinet is ‘een klimaatneutraal Nederland in 2050’. Het kabinet wil dat daarvoor de elektriciteitsproductie uiterlijk in 2040 CO2-neutraal is. Kernenergie  kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstelling. Het kabinet wil kernenergie in Nederland behouden en uitbreiden. Waarom kiest het kabinet hiervoor?

Waarom kernenergie?
Kernenergie vormt een goede aanvulling op zon- en windenergie, omdat kerncentrales geen CO2 uitstoten. De levering van elektriciteit door kernenergie is niet afhankelijk van het weer, zoals bij het opwekken van wind- en zonne-energie. Dat betekent dat de elektriciteitsproductie heel constant is. Het opwekken van elektriciteit door kerncentrales levert 24 uur per dag energie. Het is dus een betrouwbare bron van energie. Een kerncentrale produceert relatief veel elektriciteit, terwijl het weinig ruimte in beslag neemt in vergelijking met bijvoorbeeld windparken. Kerncentrales hebben een lange levensduur. In een kerncentrale wordt over een lange periode van 60 tot 80 jaar veel elektriciteit opgewekt.

Nederland heeft verschillende schone energiebronnen nodig om de klimaatdoelen te halen en in 2040 geen CO2 meer uit te stoten bij de opwekking van elektriciteit. Een spreiding van de energievoorziening over meerdere bronnen is daarom verstandig. We moeten (blijven) voldoen aan de groeiende energiebehoefte. Het zorgt er voor dat Nederland minder kwetsbaar en afhankelijk is van levering uit het buitenland, zoals nu bij olie en gas. Kernenergie kan een interessante mogelijkheid zijn om naast elektriciteit ook warmte of waterstof  te produceren.

Opgaven
Het kabinet wil kernenergie in Nederland behouden en uitbreiden.

Het kabinet zet daarom in op:

  1. Mits dat veilig kan: bedrijfsduurverlenging huidige kerncentrale in Borssele.
  2. Voorbereidende stappen voor komst twee nieuwe kerncentrales.
  3. Actualisatie Nationaal Programma Radioactief Afval.
  4. Versterken kennisinfrastructuur.

Lees hier meer over de plannen van het kabinet.

Bijdrage van de nieuwe kerncentrales aan de elektriciteitsproductie

De voorbereidingen van het kabinet zijn gericht op de bouw van twee generatie III+ reactoren. Dit is het modernste type reactor met verbeteringen op het gebied van veiligheid, bedrijfsduur, brandstoftechnologie en efficiëntie. Zij zullen elk een vermogen van 1000 tot 1650 megawatt hebben. Deze kunnen volgens de berekeningen vanaf 2035 9 -13% van het aanbod aan elektriciteit opleveren.