Twee nieuwe kerncentrales

Het bouwen van een kerncentrale duurt ongeveer 6-10 jaar. Daar gaat een periode aan vooraf van voorbereidingen. Dat kost ook enkele jaren. De voorbereidingen bestaan uit: onderzoek naar de locatie, techniek, milieueffectrapportages, vergunningverlening, de aanbesteding en financiering. Op deze pagina lees je meer over de onderzoeken, welke keuzes al zijn gemaakt en hoe dit uiteindelijk bijdraagt aan de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

De eerste keuzes die het kabinet eind 2022 heeft gemaakt:

1.    Er wordt gekozen voor twee generatie III+ reactoren met elk een vermogen van meer dan 1000 megawatt.

2.    De locatie van het EPZ (Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland) terrein in Borssele aangewezen als voorkeurslocatie  voor de nieuwe kerncentrales.

3.    Voor financiering is in ieder geval een rol van de overheid voorzien. Een aantal mogelijke financieringsmodellen wordt verder uitgewerkt.

Vragen en antwoorden over de eerste keuzes van het kabinet

Het ministerie van EZK treft voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. We werken toe naar een politiek besluit over het starten van de aanbesteding voor twee kerncentrales. Om daarover te kunnen besluiten hebben we eerst meer informatie nodig, bijvoorbeeld of nieuwe centrales technisch haalbaar zijn, wat de verwachte kosten zijn en hoe dat gefinancierd kan worden. Ook onderzoeken we op welke locaties in Nederland de kerncentrales gebouwd kunnen worden en welke consequenties dat heeft voor het milieu en de omgeving.

Het ministerie van EZK is daartoe in gesprek met drie bedrijven die grote kerncentrales kunnen bouwen. Deze bedrijven zijn Westinghouse uit de Verenigde Staten, EDF uit Frankrijk en KHNP uit Zuid-Korea. Alle drie de bedrijven hebben ervaring met het bouwen van generatie III+ reactoren met een minimaal vermogen van 1000 MW. Samen met de genoemde bedrijven voeren we technische haalbaarheidsstudies en een marktconsultatie uit om te onderzoeken onder welke technische en financiële voorwaarden nieuwe kerncentrales in Nederland gebouwd kunnen worden.

Parallel bereiden we in een projectprocedure een besluit over de locatie voor. Hiervoor onderzoeken we verschillende locaties in Nederland en stellen we onder andere een milieueffectrapport op. Tot slot wordt door de gemeente Borsele en de provincie Zeeland gewerkt aan een pakket met regionale voorwaarden voor de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales in die regio.

Voor al deze trajecten is het belangrijk dat bewoners en belanghebbenden de kans krijgen om mee te denken en mee te praten

Om een politiek besluit te nemen over de bouw van twee nieuwe kerncentrales, moet al die informatie bij elkaar komen. Na het besluit starten we met een aanbestedingstraject voor twee nieuwe kerncentrales met eisen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Na de aanbesteding, starten we met de vergunningsaanvragen voor de bouw.

Beeld: ©Ministerie van EZK

Projectontwikkelaar

Op een gegeven moment zal het werk dat nu wordt gedaan door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (deels) worden overgenomen door een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar is nodig om de kerncentrales te laten bouwen omdat zij het contract aangaan met de bouwer. Het ministerie is nu zelf bezig met het opbouwen van deze projectontwikkelaar.

Deze projectontwikkelaar moet beschikken over voldoende eigen deskundige mensen en over geld. Dit is nodig om te zorgen dat de bouwer de juiste opdracht en informatie krijgt. Ook gaat de projectontwikkelaar de vergunningen aanvragen. Wie uiteindelijk  de eigenaar wordt van de kerncentrales is nog niet bekend. Dit wordt bepaald aan de hand van de marktconsultatie.