Regionale voorwaarden

De gemeente Borsele en de provincie Zeeland werken aan een regionaal voorwaardenpakket. Zij hebben hun inwoners en stakeholders gevraagd welke voorwaarden zij willen stellen aan de mogelijke komst van grote energieprojecten in de regio, waaronder twee nieuwe kerncentrales. Begin 2024 worden deze voorwaarden door de gemeente en de provincie samengesteld en aangeboden aan het Rijk. Daarna zullen de regio en het Rijk samen toewerken naar een Rijk-regiopakket met definitieve afspraken over de wensen en voorwaarden voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

Om tot die afspraken te komen, is er eerst veel informatie nodig. Daarom houden we in de onderzoeken die we nu uitzetten al rekening met de voorwaarden. In de technische haalbaarheidsstudies onderzoeken we bijvoorbeeld reeds een aantal van die voorwaarden die technisch van aard zijn. Zo hanteren we als uitgangspunt in de technische haalbaarheidsstudies dat er geen koeltorens komen en dat de bouw binnen het industriegebied plaatsvindt. De bedrijven onderzoeken in de technische haalbaarheidsstudies wat dit betekent voor het ontwerp, de kosten en de duur van de bouw. Daarnaast levert de technische haalbaarheidsstudie ook informatie op over onder andere transportbewegingen, licht, geluid, stof en trillingen als gevolg van de bouw. Die informatie helpt ons om in overleg met de regio te komen tot een Rijk-regiopakket met voorwaarden.

De gemeente Borsele heeft zelf ook initiatief genomen tot een aantal activiteiten en websites: