Plannen van het kabinet

Sinds het verschijnen van het coalitieakkoord heeft het kabinet gewerkt aan de afspraken over: 

  1. mits dat veilig kan: de bedrijfsduurverlenging van Borssele,
  2. de voorbereiding voor de komst van twee nieuwe centrales,
  3. de actualisatie van het Nationaal Programma Radioactief Afval,
  4. versterken van de kennisinfrastructuur.

Om de eventuele bouw van de nieuwe kerncentrales voor te bereiden heeft de Rijksoverheid diverse verkennende onderzoeken uitgevoerd. Er is goed gekeken naar ervaringen van andere landen met de uitbouw van kernenergie (Frankrijk, Engeland, Polen, Finland) en er zijn intensieve gesprekken gevoerd met mogelijke private partners.

De voortgang over de plannen van het kabinet staat in meerdere Kamerbrieven. In de Kamerbrief van 9 december 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken & Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderbouwing van de eerste keuzes die zijn gemaakt en de verdere voorbereiding voor de twee nieuwe kerncentrales.