Marktconsultatie

De ontwikkeling van een nieuwe kerncentrale is een complex proces dat om veel tijd en financiële middelen vraagt. Maar, als een kerncentrale eenmaal staat, kan deze heel gelijkmatig en tegen lage kosten een grote hoeveelheid energie produceren. Het biedt CO2-vrij vermogen dat we nodig hebben voor een succesvolle energietransitie, omdat het in de elektriciteitsvraag kan voorzien op de momenten dat de wind niet waait en de zon niet schijnt.

We delen kennis en ervaringen uit met andere landen wereldwijd. Daarnaast kiezen we voor technologieën die door deze landen al wel eens zijn gebruikt. Hierdoor kunnen we betere planning en kosteninschattingen maken. Het delen van kennis en ervaringen uit internationale projecten kan helpen om nieuwe nucleaire initiatieven efficiënter te maken.

Deze internationale ervaringen leren ons ook dat het bouwen van kerncentrales niet vanzelfsprekend van de grond komt. Dat betekent dat steun van de overheid vaak nodig is om kerncentrales te realiseren. Dit is niet uniek aan nucleaire projecten, we zien bijvoorbeeld ook een faciliterende rol van de overheid bij de netten voor wind op zee, en bij subsidieregelingen voor Zon-PV en de ombouw van gascentrales. Bij kernenergie gaat het bijvoorbeeld om financiële steun voor het bouwen maar ook om het ondersteunen van marktpartijen met onderzoek, innovatiesubsidies, reguleren van aanbestedingen en het aanpassen van wet- en regelgeving waar nodig. Dit helpt om investeerders aan te trekken en risico’s te verminderen om succesvolle kernenergieprojecten te realiseren.

De precieze omvang van de benodigde investeringen wordt bepaald in vervolgonderzoeken, waarbij zowel de kosten voor de overheid als de te verwachten opbrengsten in kaart worden gebracht. Het is belangrijk op te merken dat de kosten van de bouw waarschijnlijk niet volledig door de staat betaald zullen worden. Mogelijk dragen de technologieleveranciers en de kapitaalmarkten ook nog een deel bij. In de komende tijd worden in het traject marktconsultatie technologieleveranciers en financiële instellingen betrokken bij besprekingen over commerciële voorwaarden en mogelijke financieringsmodellen voor het nieuwbouwproject.

Belangrijke gespreksonderwerpen zijn de verdeling van financiële risico's, het opstellen van een solide businesscase, financieringsmogelijkheden, investeringen, en de voor- en nadelen van diverse financieringsmodellen. Deze consultaties worden ook voorafgaand aan het aanbestedingsproces gehouden om een goed inzicht te krijgen in de haalbare opties en de keuzes die nog moeten worden gemaakt. De resultaten van dit traject worden verwacht in het najaar van 2024.

Meer weten over financieringsvraagstukken?

Bekijk hieronder verschillende onderzoeken naar financieringsvraagstukken.