Overige nucleaire installaties in Nederland

In Nederland spreken we over ‘nucleaire installaties’. Daarmee bedoelen we niet alleen kerncentrales, maar ook andere nucleaire voorzieningen. Bij al deze voorzieningen wordt gewerkt met splijtstof, zoals uranium. In Nederland zijn er naast de drie locaties met kernreactoren (Borssele, Delft en Petten) een paar locaties met (voormalig) nucleaire installaties.

Beeld: ©Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
1: Reactor in Petten 2: Urenco Nederland 3: Onderzoeksreactor in Delft 4: Voormalige kerncentrale in Dodewaard 5: Kerncentrale in Borssele 6: COVRA

Locaties met (voormalig) nucleaire voorzieningen

  • Urenco: Urenco heeft in Almelo een fabriek voor de productie van laagverrijkt uranium. Dit uranium werkt als brandstof voor kerncentrales over de hele wereld. De capaciteit van Urenco bedraagt 10% van de wereldproductie. Daarnaast verrijkt Urenco stabiele isotopen. Dit zijn niet-radioactieve stoffen die voor medisch toepassingen worden gebruikt. 
  • COVRA: De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA)  is het bedrijf in Nederland dat radioactief afval op een veilige manier verzamelt, verwerkt en tijdelijk opslaat. 
  • Dodewaard: De kerncentrale Dodewaard stopte in 1997 met het opwekken van energie. De centrale is in veilige insluiting; de sloop van nog niet ontmantelde gebouwen staat voor 2045 gepland. De splijtstof is al wel uit de kerncentrale verwijderd.
  • Op dit moment zijn er ook twee organisaties die een nucleaire installatie willen bouwen voor het maken van medische isotopen: PALLAS en SHINE. Bij PALLAS hoort een kernreactor bij de installatie. Bij SHINE is dat niet zo: SHINE maakt isotopen door bestraling van splijtstof. Voordat er een nieuwe kernreactor mag komen, zijn er verschillende vergunningen nodig, zowel lokaal als nationaal. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) verleent vergunningen voor de bouw van een kernreactor én voor het gebruiken ervan. Voor Pallas is de oprichtingsvergunning, die nodig is om de reactor te bouwen, al afgegeven door de ANVS.