Radioactief afval

Bij de productie van kernenergie ontstaat radioactief afval. Dit radioactieve afval geeft straling af en kan grote gezondheidsklachten veroorzaken als je hiermee in contact komt. De opslag en het beheer van radioactief afslag moet daarom aan strenge regels voldoen, want het is belangrijk dat mensen en het milieu worden beschermd tegen de eventuele risico’s van radioactief afval. 

Wat gebeurt er met radioactief afval?

In deze animatie wordt uitgelegd hoe in Nederland wordt omgegaan met kernafval. In lijnanimaties wordt de procedure om kernafval op te slaan verbeeld. De video is voorzien van een voice-over. 

Titel in beeld: Kernenergie
Subtitel: Afval.

VOICE-OVER: "Eén van de grootste zorgen bij kernenergie is het ontstaan van radioactief afval. Sla je dat niet veilig op, dan komt er straling vrij. En bij te veel straling kun je ziek worden. Hoelang en hoeveel straling vrijkomt verschilt per type afval. De straling neemt wel af na verloop van tijd. Voor een deel van het afval kan dit tienduizend jaar duren.

Er bestaat in Nederland 1 plaats waar we afval opslaan: bij COVRA, in de buurt van de kerncentrale in Borssele. In deze oranje bunker, met muren van bijna 2 meter dik bewaren we het afval. Hier ligt niet alleen radioactief afval van kernenergie, maar ook van andere vakgebieden, zoals wetenschap, industrie en de zorg.

Alles ligt tot 2130 bij COVRA om af te koelen en de straling te laten afnemen. Daarna verplaatsen we het heel diep onder de grond in een speciaal daarvoor ontworpen ruimte. Waar die ondergrondse opslag komt is nog niet besloten. Onderzoek naar technische mogelijkheden voor de eindberging loopt.

Meer weten? Ga naar overkernenergie.nl

Het logo van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verschijnt in beeld.

Opslaan van Radioactief Afval

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) is het enige bedrijf in Nederland dat radioactief afval verzamelt, verwerkt en op een veilige manier tijdelijk opslaat. Het radioactieve afval wordt opgeslagen in de gemeente Borsele in Zeeland. Het radioactieve afval wordt bovengronds opgeslagen voor een periode van ten minste 100 jaar. Het afval wordt volledig geïsoleerd opgeslagen, zodat de kans zo klein mogelijk is dat het radioactieve afval vrij komt. De huidige kerncentrale in Borssele produceert ongeveer 4,5 m3 aan hoogradioactief afval per jaar. 

Hoogradioactief Afval Behandelings- en OpslagGebouw (HABOG) bij COVRA
Beeld: ©Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Hoogradioactief Afval Behandelings- en OpslagGebouw (HABOG)

Opnieuw gebruiken

Nederland gebruikt een deel van het afval opnieuw. Een klein percentage van de gebruikte splijtstoffen worden chemisch gescheiden van het uranium en plutonium. Dit gebeurt in Frankrijk. De reststoffen worden met glas vermengd en in blokken gegoten. Het merendeel van het uranium en plutonium wordt weer gebruikt om nieuwe reactorbrandstof te maken. De reststof (plutonium-239) hoeft dan niet langdurig te worden bewaard, maar is een hoogwaardige grondstof die wordt hergebruikt voor elektriciteitsproductie.

Eindberging

Een deel van de reststoffen is momenteel niet herbruikbaar. Dit afval blijft nog lange tijd gevaarlijk. Daarom moet er een manier komen om dit afval voor zeer lange tijd veilig en duurzaam op te slaan. Na de tijdelijke opslag boven de grond, wordt het afval in de diepe ondergrond opgeborgen. In Nederland gebeurt dit in 2130. Nederland bereidt zelfstandig een eigen eindberging voor, maar zoekt ook samenwerking met andere landen. 

Het kabinet werkt momenteel aan een nieuw Nationaal programma radioactief afval. Hierin staat het beleid van Nederland voor radioactief afval. Dit nieuwe programma is uiterlijk in 2025 klaar.

Toelichting

Meer weten?

•    De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA)
•    Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming