Projectprocedure nieuwe kerncentrales 23 februari gestart

Geïnteresseerden vanaf 23 februari uitgenodigd om mee te denken

Vanaf 23 februari start het voornemen voor de nieuwbouw van twee kerncentrales en het voorstel voor participatie. Dit is de eerste stap van de projectprocedure om tot een definitieve locatiekeuze te komen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt geïnteresseerden tussen 23 februari en 4 april uit om mee te denken over het onderzoek voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales.

Het Voornemen en Voorstel voor participatie leest u hier.

Onderzoek

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en iedereen die dat wil kan meedenken over de mogelijke locaties voor twee nieuwe kerncentrales en de omgevingseffecten om te onderzoeken. Als de ideeën voldoen aan de randvoorwaarden die beschreven staan in het voornemen, zal het ministerie in de volgende stap van de projectprocedure onderzoeken of deze locaties potentieel geschikt zijn. De bestaande ‘waarborglocaties’ worden in ieder geval onderzocht. Dit zijn Borssele/Vlissingen (het Sloegebied), en Maasvlakte I (de haven van Rotterdam).

Naast het voornemen wordt ook een voorstel voor participatie gepubliceerd, waarin het ministerie beschrijft hoe zij geïnteresseerden en omwonenden in de toekomst zal betrekken bij de projectprocedure. Geïnteresseerden kunnen hierbij aangeven op welke manieren zij bij de volgende stappen betrokken willen worden.

Projectprocedure

Het ‘voornemen en voorstel voor participatie’ is een formeel onderdeel van de projectprocedure voor projecten van nationaal belang. Op basis van een zorgvuldige procedure zal het kabinet in 2025 een definitief besluit over een locatie nemen.  De projectprocedure is een van de vier werksporen die nodig zijn om een definitief besluit te nemen en de aanbesteding te starten. Naast de projectprocedure zijn eerder ook de technische haalbaarheidsstudies, marktconsultatie en eerste stappen voor het Rijk-Regiopakket gestart.

Reageren

Reageren kan vanaf 23 februari tot en met 4 april 2024, onder meer via www.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales. Alle ideeën die tijdens deze eerste fase worden ingediend, worden door het ministerie beoordeeld .

Waar kunt u terecht met vragen?

Om u zo goed mogelijk te informeren en te woord te staan organiseert het ministerie de komende periode een webinar en meerdere informatieavonden.

  • Maandag 26 februari: Webinar op www.overkernenergie.nl van 20:00 – 21:00 (Binnenkort terug te bekijken)
  • Dinsdag 5 maart in de Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand van 19:00 tot 21:00 uur 
  • Woensdag 6 maart in het Churchill Hotel, Churchilllaan 700, Terneuzen van 19:00 tot 21:00 uur 
  • Maandag 18 maart in 't Wapen van Marion, Zeeweg 60, Oostvoorne van 19:00 tot 21:00 
  • Woensdag 20 maart in Buitenplaats Vlaardingen, Zuidbuurt 85, Vlaardingen van 19:00 tot 21:00 

Hoe zit het met voorkeurslocatie Borssele?

Eind 2022 heeft minister Jetten aangegeven dat het huidige EPZ terrein in Borssele de voorkeurslocatie voor de twee nieuwe kerncentrales is. Door deze voorkeur uit te spreken kunnen technische onderzoeken worden gestart die normaal gesproken pas plaatsvinden nadat een definitieve locatie is aangewezen. Hiermee maakt het ministerie op een verantwoorde manier snelheid met de voorbereiding van de twee nieuwe kerncentrales. In de technische onderzoeken wordt gekeken of twee kerncentrales op de voorkeurslocatie in Borssele passen, hoeveel tijd dit kost en wat de bouw gaat kosten. Meer informatie over technische onderzoeken leest u hier.

Hoewel een politieke voorkeur is uitgesproken voor Borssele, is het belangrijk om de projectprocedure zorgvuldig uit te voeren. Daarom worden, naast Borssele, ook andere locaties onderzocht. Dit moet ook volgens de Nederlandse wet. Op deze manier kunnen de effecten op de (leef)omgeving bij de bouw van twee kerncentrales op alle geschikte locaties namelijk vergeleken worden. De projectprocedure levert belangrijke informatie op die nodig is bij de besluitvorming over de locatie. Het definitieve besluit over de locatie wordt in 2025 genomen.