Deelnemers Belgisch-Nederlands Nucleair Congres benadrukken samenwerking en innovatie in de nucleaire sector

Op 10 april vond het tweede Belgisch-Nederlandse Nucleair Congres plaats om de samenwerking tussen de twee landen te versterken en kansen voor samenwerking binnen de nucleaire sector op het gebied van onderzoek, innovatie, radioactief afval en onderwijs te verkennen. Tijdens het congres kwamen overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, wetenschap en het bedrijfsleven samen om ervaringen uit te wisselen.

Op het gebied van het opwekken van elektriciteit met kernenergie zijn er veel ontwikkelingen. Hierdoor groeit de vraag naar goed opgeleid personeel. In Nederland werkt een relatief kleine groep mensen in de nucleaire sector, waaronder ook de berging van radioactief afval en stralingsbescherming. Het is daarom belangrijk om nieuw talent aan te trekken en de juiste opleidingen aan te bieden. De bijeenkomst bood de gelegenheid om de kansen en uitdagingen in Nederland en België te bespreken en om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en de Nederlandse ambassade in België.


Zie ook: Versterking van de Nederlandse nucleaire kennisbasis en het onderwijs

Beeld: ©Rijksoverheid