Start reactie (zienswijzeprocedure) aanpassing Kernenergiewet voor het langer openhouden van Kerncentrale Borssele

Van woensdag 31 mei tot en met dinsdag 11 juli 2023 kunt u reageren op het voornemen om de wet te wijzigen om het langer openhouden van de kerncentrale Borssele mogelijk te maken.

Het kabinet heeft aangekondigd de kerncentrale Borssele na 2033 open te houden, mits dit veilig kan. Om dat mogelijk te maken moet als eerste stap de Kernenergiewet worden aangepast. In de Kernenergiewet staat nu dat de kerncentrale Borssele na 31 december 2033 geen kernenergie meer mag opwekken.

Voordat de kerncentrale Borssele langer open kan blijven, worden onder andere de effecten van langer openhouden op het milieu onderzocht. Om deze effecten zichtbaar te maken wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  Hierin is beschreven welke milieueffecten onderzocht gaan worden in het milieueffectrapport.

Vanaf vandaag is het mogelijk om te reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het participatie- en communicatieplan voor deze procedure, en voor kernenergie algemeen. Op de website www.platformparticipatie.nl/kerncentraleborssele kunt u uw mening (zienswijze) indienen. Ook vindt u op deze website de documenten en verdere informatie over de inhoud van deze procedure.

Informatiebijeenkomsten

U bent hartelijk welkom op een van onze informatiebijeenkomsten over de bedrijfsduurverlenging van Kerncentrale Borssele:

 • Lokale informatiebijeenkomst
  Donderdag 15 juni 19.00 uur tot 21.00 uur
  Vergader- en Congrescentrum de Stenge
  Stengeplein 1
  4451 CZ Heinkenszand
   
 • Nationale informatiebijeenkomst
  Woensdag 21 juni 19.00 uur tot 21.00 uur
  MeetUp in Beatrixgebouw
  Jaarbeursplein 6
  3521 AL Utrecht

Op de informatiebijeenkomsten krijgt u een toelichting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de concept NRD, het participatie-en communicatieplan en de procedure. U kunt hierover vragen stellen.

Tijdens deze bijeenkomsten is het ook mogelijk om mondeling uw zienswijze in te dienen. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze te noteren.