Piet Sinke en Mara Hoogveld aangesteld als omgevingsmanagers kernenergie

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei heeft per 1 juli 2024 Piet Sinke en Mara Hoogveld aangesteld als omgevingsmanagers voor de ontwikkelingen omtrent kernenergie, specifiek voor de mogelijke nieuwbouw van twee kerncentrales. De omgevingsmanagers houden namens het ministerie van Klimaat en Groene Groei contact met burgers, bedrijven en overheden. Piet doet dit voor de regio Zeeland en Mara voor de regio Maasvlakte.

Piet combineert deze werkzaamheden met zijn huidige rol als omgevingsmanager voor het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ).

U kunt contact opnemen met Piet en Mara via contact.kernenergie@minezk.nl