Start nieuw kabinet: kandidaat-minister Hermans neemt voorbereidingen kernenergie over van minister Jetten

Sinds de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, in december 2022 Borsele als voorkeurslocatie heeft benoemd voor de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales, heeft hij de gemeente Borsele en andere regio’s in de provincie Zeeland meermaals bezocht. De gemeente Borsele en provincie Zeeland hebben de eventuele komst van de kerncentrales, alsmede als andere energieprojecten, serieus genomen en actie ondernomen door samen met bewoners na te denken over de uitgangspunten waaronder dit het best zou kunnen. Hierbij heeft de minister de betrokkenheid en inzet van de Borsele Voorwaardengroep direct ervaren door ook bij de start- en slotbijeenkomst aanwezig te zijn.

Afgelopen 10 april zijn de Borselse en Zeeuwse Voorwaarden aangeboden aan minister Rob Jetten. Hij heeft toen zijn waardering uitgesproken en aangegeven dat hij voor de zomer met een reactie wil komen. Omdat het nieuwe kabinet naar verwachting op 2 juli van start gaat, is de reactie op de voorwaarden aan een volgend kabinet.

Rob Jetten:  "Het is mooi om te zien dat de bewoners samen zijn gekomen om vanuit een collectief belang en met verschillende uitgangspunten na te denken over het hooghouden van de leefkwaliteit in Zeeland. Ik heb me hierbij altijd heel welkom gevoeld en alle gesprekken als prettig en constructief ervaren. Ik draag het dossier met veel vertrouwen over aan mijn opvolger en adviseer het nieuwe kabinet om zo snel als mogelijk een eerste reactie op de voorwaarden te geven.”