Start meerjarige innovatieprogramma voor verbetering nucleaire kennis, innovatie en internationale ontwikkelingen

Minister Jetten heeft een brief verstuurd naar de Tweede Kamer over de voortgang van het ‘meerjarige innovatieprogramma’ op het gebied van kernenergie en gerelateerde internationale ontwikkelingen. Hieronder leest u meer over de inhoud van deze brief of u kunt hier de volledige brief lezen.

Het is van groot belang dat er voldoende gekwalificeerd personeel voor de nucleaire sector wordt opgeleid in Nederland. Daarom is vorig jaar het meerjarig innovatieprogramma opgesteld waar voor de uitwerking tot en met 2030 65 miljoen euro beschikbaar is. Er zijn de afgelopen tijd verschillende stappen gezet om het nucleaire onderwijs, onderzoek en innovatie te versterken. Er zullen de komende periode twee onderzoeken worden uitgevoerd. Het onderwerp van het eerste onderzoek is in beeld krijgen welk soort personeel nodig is voor de nucleaire ambities en hoe het onderwijs hierop kan aansluiten. Het tweede onderzoek gaat over welke onderzoeksvragen er zijn voor verschillende onderwerpen om de nucleaire kennis in Nederland te verbeteren.

Internationale samenwerking

Er zijn de afgelopen periode verschillende internationale bijeenkomsten op het gebied van kernenergie georganiseerd. Op 21 maart is er een internationale nucleaire ‘top’ georganiseerd. De minister-president nam namens Nederland deel. Op 10 april vond een congres voor Belgische en Nederlandse vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en de overheid plaats om zo de samenwerking tussen beide landen te versterken. Naast deze bijeenkomsten werkt Nederland ook internationaal met andere landen binnen diverse organisaties samen.