Minister Jetten stuurt een Kamerbrief als reactie op de motie over onderzoek naar groter aandeel kernenergie

Begin maart heeft de Tweede Kamer het kabinet met een motie gevraagd om een scenario uit te werken waarin er in Nederland vier grote kerncentrales worden gebouwd in 2040, en om te beginnen met het herzien van het ruimtelijk beleid voor de vestiging van grote kerncentrales. 

In de Kamerbrief licht de minister de aanpak van deze motie toe. In de aankomende Energienota zal met behulp van diverse bestaande en aankomende studies worden uitgewerkt wat de impact zou zijn op het energiesysteem als er ten minste 4 grote kerncentrales staan in 2040.

Daarnaast zal het vestigings- en waarborgbeleid worden herzien in de eerstvolgende actualisatie van het Programma Energiehoofdstructuur (PEH). Deze herziening volgt op de besluitvorming  over de locatie voor de twee nieuwe kerncentrales waarvoor recent een projectprocedure is gestart. Het tegelijkertijd en deels in dezelfde regio’s inzetten van overlappende participatieprocessen en losse onderzoeken naar milieueffecten, leidt tot verwarring en zou de recent in gang gezette projectprocedure waarin we ruimte zoeken voor twee grote kerncentrales in de weg zitten.

Dit betekent dat de motie niet in de plaats komt voor de recent gestarte procedure voor het vinden van ruimte voor 2 grote kerncentrales. Er zijn op dit moment geen concrete voornemens om vier kerncentrales te bouwen.

De kamerbrief lees je hier.