1370 reacties op Voornemen en voorstel Participatie (VenP) van de nieuwbouw kerncentrales

In de periode tussen 23 februari en 4 april 2024 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geïnteresseerden uitgenodigd om mee te denken over het onderzoek voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales. Dit was de eerste stap van de projectprocedure om tot een definitieve locatiekeuze te komen.

Er zijn 1370 reacties binnen gekomen op dit voornemen en voorstel voor participatie. Alle reacties zullen door het Ministerie beantwoord worden. Daarnaast worden de reacties meegenomen in het proces richting de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) en het Participatieplan, waar het Ministerie nu mee begint.

In de concept-NRD wordt het plan van aanpak beschreven waarmee we het milieuonderzoek willen uitvoeren. Daarnaast zal in de concept-NRD worden beschreven welke locaties voor het project worden onderzocht, hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en welke aandachtspunten en onderwerpen in het onderzoek meegenomen worden. In het Participatieplan wordt beschreven hoe de omgeving betrokken zal worden tijdens deze projectprocedure en de besluitvorming.

Beide documenten worden ook ter inzage gelegd, dat betekent dat iedereen weer de kans krijgt om mee te denken. Dit zal naar verwachting na de zomer van 2024 gebeuren.