Zeeuwse delegatie overhandigt Borselse en Zeeuwse voorwaarden aan minister Jetten

Een delegatie uit Zeeland heeft vandaag de Borselse Voorwaarden en de proviciale voowaarden overhandigd aan Minister Jetten. De gemeente Borsele en provincie Zeeland hebben het initatief genomen om apart van elkaar een voorwaardenpakket samen te stellen. Zij hebben hun inwoners en stakeholders gevraagd welke voorwaarden zij willen stellen aan de mogelijke komst van grote energieprojecten in de regio, waaronder twee nieuwe kerncentrales.

Om op een juiste manier gehoor te geven aan beide voorwaardenpakketen gaat het ministerie van EZK in gesprek met de provincie Zeeland en gemeente Borsele om te komen tot een Rijk-Regiopakket. Dit pakket is bedoeld om de impact op de leefomgeving te verminderen en een impuls te geven aan de regio.

Lees hier de gehele Kamerbrief over de Borselse en Zeeuwse voorwaarden. 

Beeld: ©Min EZK