Minister Jetten stuurt Kamerbrief over de SMR programma-aanpak

Vrijdag 22 maart heeft Minister Jetten de Tweede Kamer geïnformeerd over de SMR-programma-aanpak. Deze programma-aanpak heeft tot doel de SMR-ontwikkelingen in Nederland te versnellen. Small Modular Reactors (SMR’s) of kleine modulaire reactoren zijn innovatieve ontwerpen van kerncentrales die mogelijk in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen in onze CO2-vrije energiemix.

Op dit moment is er in de westerse wereld nog geen SMR gebouwd. Deze programma-aanpak gaat daarom niet over het realiseren van een SMR in Nederland. De programma-aanpak is bedoeld om de mogelijke potentie van SMR’s alvast in kaart te brengen, noodzakelijke randvoorwaarden verder te concretiseren en belanghebbenden te ondersteunen in het opbouwen van kennis en ervaring met SMR’s. In de programma-aanpak is ook aandacht voor de marktpartijen en de maakindustrie in de nucleaire sector.

Meer over SMR’s lees je hier.

De kamerbrief en de SMR programma-aanpak lees je hier.