Minister Jetten stuurt kamerbrief over de voortgang projectprocedures nieuwbouw kerncentrales

Donderdag 29 februari heeft minister Jetten (Klimaat en Energie) een brief verstuurd naar de Tweede Kamer over de voortgang van de projectprocedures nieuwbouw kerncentrales en het programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee. Hieronder leest u meer over de inhoud van deze brief. Of u kunt hier de volledige brief lezen.

Op 23 februari 2024 is het ‘Voornemen en voorstel voor participatie' (VenP) voor de nieuwbouw van kerncentrales en de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) voor pVAWOZ 2031-2040 gepubliceerd.

Daarnaast heeft TenneT op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat alvast onderzoek gedaan naar de impact van twee kerncentrales in combinatie met de doorgroei van wind op zee na 2030 op het hoogspanningsnet in 2035. Dit onderzoek heeft TenneT uitgevoerd voor de regio’s Borssele/Vlissingen en Maasvlakte.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de inpassing van twee grote nieuwe kerncentrales op de Maasvlakte of bij Borssele in beide gevallen zou leiden tot lokale knelpunten in het hoogspanningsnet. Een combinatie van twee nieuwe kerncentrales met extra aansluitingen voor wind op zee, zou deze knelpunten verergeren.  U kunt het volledige rapport hier lezen. 

De systeemstudie geeft een eerste maar nog niet volledig beeld van de effecten op het hoogspanningsnet. Verder onderzoek is nog nodig, bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor vraagstimulering  (bijvoorbeeld het verduurzamen en elektrificeren van industrie) of netuitbreiding. Halverwege 2025 komt deze informatie bij elkaar en kan er een afweging gemaakt worden over de aanlandingen, nieuwbouw kerncentrales, vraagstimulering en eventuele uitbreiding van het net.