Minister Jetten presenteert het concept Nationaal plan energiesysteem

Een van de ambities van het kabinet is een klimaatneutraal Nederland in 2050. Om dit te bereiken moet een duurzaam energiesysteem gerealiseerd worden. Hoe dat eruit komt te zien, en hoe kernenergie hierin past, wordt onderzocht in het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Maandag 3 juli presenteerde Minister Jetten het concept NPE.

Kernenergie binnen het Nationaal plan energiesysteem

In het NPE krijgt kernenergie een plek tussen andere duurzame energiebronnen zoals wind (op zee en op land) en zonne-energie. Het NPE onderstreept het belang van kernenergie als basislast binnen het energiesysteem. Kernenergie is namelijk een betrouwbare bron van elektriciteit omdat een kerncentrale 24 uur per dag energie levert, onafhankelijk van het weer. De nieuwe kerncentrales dragen vanaf 2035 dus bij aan de verbreding van de energiemix en de robuustheid van het energiesysteem.

Conceptplan

Naast de ontwikkeling van het aanbod en infrastructuur van elektriciteit gaat het NPE verder in op richtinggevende keuzes rondom energiebesparing, verdeling van energie bij schaarste, internationale samenwerking en het samen sturen van de energietransitie. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over het NPE. Of u kunt hier het volledige concept NPE lezen.

Het kabinet gaat de komende tijd in gesprek met belanghebbenden en burgers om eind 2023 een verder aangescherpt, aangevuld en definitief NPE vast te stellen. Ook jongerenorganisaties worden actief betrokken.

Daarnaast kunnen burgers en professionele stakeholders hun mening geven over het conceptplan via een digitaal loket. Mensen kunnen zelf kiezen over welke onderwerpen ze hun mening willen geven. Het digitaal loket opent op 17 juli.