Welke vraag stelt u rondom het bouwen van nieuwe kerncentrales?

Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen met de voorbereidingen te starten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Daarna heeft Minister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer op 9 december 2022 uitgesproken dat Borssele de voorkeurslocatie is voor deze twee nieuwe kerncentrales, omdat hier ruimte beschikbaar lijkt te zijn en de benodigde nucleaire (kennis)infrastructuur reeds aanwezig is. Hiervoor werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat momenteel hard aan de voorbereidingen. In dit artikel leest u hoe wij thema’s in de regio meenemen in de onderzoeken naar de bouw van de nieuwe kerncentrales. En hoe u vragen aan kunt dragen bij medewerkers van Economische Zaken en Klimaat.

Het is belangrijk dat we duidelijkheid geven over het proces rondom de bouw van de twee nieuwe kerncentrales, en de stappen die we daarvoor (moeten) nemen. Voordat er definitieve besluiten genomen kunnen worden moet er veel onderzoek gedaan worden. Bijvoorbeeld naar wie de kerncentrales zouden kunnen bouwen en waar en hoe deze het best zouden passen. Dit wordt de ‘Technische Haalbaarheidsstudie’ genoemd.

EZK vindt het belangrijk dat we bij de Technische Haalbaarheidsstudie de juiste vragen stellen aan de marktpartijen. Daarom zijn er de afgelopen tijd verschillende gesprekken geweest tussen EZK en de gemeente Borsele, provincie Zeeland, belangengroepen en inwoners van de gemeente Borsele (bijvoorbeeld op informatieavonden). Daar is al een aantal thema’s naar boven gekomen waarvan EZK nu al weet dat die belangrijk zijn en die als vragen worden gesteld aan de marktpartijen.

Om een nog beter beeld te krijgen van de vragen die leven, en om zeker te weten dat EZK niets mist, heeft iedereen de mogelijkheid vragen aan te dragen bij EZK. Indien passend worden deze vragen door de marktpartijen meegenomen binnen de Technische Haalbaarheidsstudie. We richten ons in eerste instantie op de gemeente Borsele en regio Zeeland, omdat dit de voorkeurslocatie is voor de nieuw te bouwen kerncentrales.

Praat mee op 13 juli

Op donderdag 13 juli bent u van harte welkom in Borssele om uw vragen te stellen aan medewerkers van EZK.

Donderdag 13 juli 11.00 – 15.00 uur

Dorpshuis Vijverzicht

Plein 3, Borssele

Indien u niet in de gelegenheid bent om fysiek aanwezig te zijn, zal er ‘s avonds tussen 20:00 en 21:00 uur een digitale vergadering worden geopend via Microsoft Teams. U kunt dan deelnemen via deze link. U kunt uw vragen ook stellen aan de gemeente Borsele via gelb@borsele.nl. Deze vragen worden met EZK gedeeld.

Wordt uw vraag al onderzocht?

 Ziet u uw vraag hieronder nog niet genoemd worden? Dan nodigen wij u graag uit om deze alsnog te stellen op 13 juli. Indien passend wordt uw vraag dan meegenomen in de Technische Haalbaarheidsstudie.