Minister Jetten stuurt kamerbrief over ontwikkelingen nucleaire kennis en innovatie

Minister Jetten heeft de Tweede Kamer op 29 juni met een Kamerbrief geïnformeerd over de voortgang van ontwikkelingen rondom de versterking van nucleaire kennis en onderzoek. Hieronder leest u meer over de inhoud van deze brief of u kunt hier de volledige brief lezen.

Om de plannen van het kabinet rondom kernenergie te kunnen waarmaken is het belangrijk dat er voldoende mensen worden opgeleid en er genoeg onderzoek naar nucleaire toepassingen wordt gedaan. Daarom heeft een brede werkgroep, waarin verschillende ministeries betrokken zijn, een rapport met aanbevelingen gepubliceerd. Deze aanbevelingen zetten in op investeringen in nucleair onderwijs op alle niveaus en onderzoek. De overheid, de nucleaire sector en opleidingsinstellingen zullen moeten samenwerken om zo het tekort aan opgeleide mensen te kunnen oplossen. De werkgroep zal zich daarom ook bezig gaan houden met het maken van een breed kennis- en onderzoeksprogramma.

Innovatie is ook belangrijk om de plannen rondom kernenergie te kunnen waarmaken. Kennis en innovatie kunnen verder bijdragen aan een veilige en efficiënte toepassing van kernenergie op de korte en lange termijn. Daarom zal een team met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen gaan onderzoeken op welke thema’s innovatie nodig zal gaan zijn.